• สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟเบอร์ออฟติก พร้อมระบบ Smart Zoo ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17/05/2024

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2024

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567- เดือนมีนาคม 2567) ประเภทที่ 5 พืชอาหารสัตว์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567- เดือนมีนาคม 2567) ประเภทที่ 1 กล้วย และประเภทที่ 2 ผักและผลไม้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566) ประเภทที่ 1 กล้วย และประเภทที่ 2 ผักและผลไม้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566) ประเภทที่ 5 พืชอาหารสัตว์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน (ทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า Sky Walk ภายในสวนสัตว์สงขลา) 15/08/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2022

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอลแบบหิ้วถือ ๖ หัวตรวจ (GE Versana Active) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2022

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา Class IV (MLS Laser Therapy : Mphi Vet orange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2021