• เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการให้ดำเนินการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 18/01/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 17/01/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 16/01/2024

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดําเนินกิจการรถบริการนําชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี 23/11/2023

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์ ภายในสวนาสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี ปี 23/11/2023

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 06/11/2023

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 17/08/2023

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าและอาหาร ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 10/08/2023

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการรีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 31/01/2023

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรม Science vs Magic Show ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 16/11/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงสล็อต หมีขอ และนาก สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา Class IV (MLS Laser Therapy : Mphi Vet orange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล แบบหิ้วถือ ๖ หัวตรวจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/10/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2022