บริการห้องพัก

เรือนพัก ม่านทะเล รีสอร์ท

เปิดให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ บริเวณห้องพักสามารถชมบรรยากาศภายในตัวเมืองสงขลา รวมทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คือฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลสาบ ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน ทุกห้องเป็นห้องปรับอากาศ มีตู้เย็น และโทรทัศน์

สำรองห้องพักติดต่อ 088-7880028

อัตราค่าบริการ

ห้องพักมี 4 หลัง หลังละ 5 ห้อง

600 บาท / คืน

 

ค่ายพักแรม

 

อัตราค่าบริการค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(บาท) / 1 คน

ระดับ / ประเภท

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

1. ประถมศึกษา 80 100 120
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 100 120 140
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 120 140 150
4. อุดมศึกษา/ครู อาจารย์ผู้นำคณะ 150 180 200
5. ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าที่สถาบัน
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป
170 200 230

 

* เรือนพักเดี่ยว มีบริการ พัดลม / เครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์ / ตู้เย็น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกหลัง มีจำนวน 5 หลัง หลังละ 400 บาทต่อคืน (1 หลังพักได้ 2 คน)

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย
1. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์/ส่วนบริการต่าง ๆ เช่น สวนน้ำ
2. ข้าชมการแสดงความสามารถของสัตว์ จำนวน 3 กิจกรรม (การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า พาเหรดเพนกวิน การให้อาหารเสือ)
สามารถเลือกชมได้ตามรอบเวลาการแสดง
3. กิจกรรมนันทนาการ/แคมป์ไฟ
4. บริการที่พัก และอาคารเอนกประสงค์