ติดต่อเรา

อยู่ที่ติดต่อ

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนงาน โทรศัพท์
งานธุรการ 0-7459-8838–9
งานพัสดุ 063-739-4385
งานการเงิน 063-739-4381
งานบัญชี 063-739-4386 / 0-7459-8840
ฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ
ส่วนงาน โทรศัพท์
ฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ 0-7459-8555
งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
086-498-1447


ฝ่ายอื่นๆ
ส่วนงาน โทรศัพท์
ฝ่ายการศึกษา 063-739-4382, 08-6498-3693
ฝ่ายบำรุงสัตว์ 063-739-4376
ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 063-739-4379
ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ 063-739-4383, 063-739-4384
สถานีวิทยุ Zoo Radio (FM 107.25 MHz.) 063-739-4375
ร้านอาหาร (Mountain View cafe&restaurant) 098-014-0398