ร้านอาหาร Mountain View cafe&restaurant

เปิดให้บริการร้านอาหาร พร้อมห้องประชุมสัมมนา นักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศภายในตัวเมืองสงขลารวมทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลสาบ ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ

สำรองที่นั่ง โทร 098-0140398

บริการจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ

ราคา / วัน

บริเวณร้านอาหาร รองรับได้ ประมาณ 150 คน

สอบถามเพิ่มเติม

ห้องประชุมสัมมนา (ห้องเล็ก) รองรับได้ ประมาณ 50  คน

1500 บาท

ห้องประชุมสัมมนา (ห้องใหญ่) รองรับได้ ประมาณ 120 คน

2000 บาท