การแสดงให้อาหารเสือ

การแสดงให้อาหารเสือ

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 12.30 - 13.00 น. 12.30 - 13.00 น.
รอบสอง 15.30 - 16.00 น. 15.30 - 16.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา คือ อังคาร - ศุกร์ และ เสาร์ - อาทิตย์
  • วันหยุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • หมายเหตุ งดการแสดงโชว์ ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์