การแสดงโชว์แมวน้ำและพาเหรดเพนกวิน (SEAL & PENGUINS)

การแสดงความสามารถของแมวน้ำ และพาเหรดเพนกวิน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 11.30 - 12.00 น. 11.30 - 12.00 น.
รอบสอง 14.30 - 15.00 น. 14.30 - 15.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา คือ จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์ - อาทิตย์
  • วันหยุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์