การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า ( Survival of Wildlife )

การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 10.30 - 11.00 น. 10.30 - 11.00 น.
รอบสอง 13.30 - 14.00 น. 13.30 - 14.00 น.
รอบสาม - 15.30 - 16.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา คือ จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์ - อาทิตย์
  • วันหยุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์