นกตะกรุม/Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกตะกรุมอยู่ในวงศ์นกกระสาเหมือนนก ตะกราม และไม่มีถุงใต้คอหรือขนสีขาวบริเวณฐานของคอเหมือนนกตะกราม ลำตัวด้านบนสีดำเหลือบ ใต้ท้องสีออกขาว ส่วนหัวและลำคอเป็นหนังสีเหลืองแกมแดง มีขนเป็นเส้นๆ ขึ้นกระจายห่างๆ จะงอยปากมีขนาดใหญ่สีเหลืองขุ่น

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ป่าชายเลน ทำรังตามต้นไม้ใหญ่

อาหาร :

อาหารได้แก่ ซากสัตว์ ปลา กบ สัตว์เลื้อยคลาน หอยทาก กุ้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ในที่โล่งแจ้ง ตามชายฝั่งทะเล หนอง บึง ทุ่งนา ชอบบินสูงเหมือนพวกแร้ง บางครั้งบินร่วมกับเหยี่ยวทะเล

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2023)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Leptoptilos

SPECIES : Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : อาจสูญพันธุ์ในประเทศจีน

วัยเจริญพันธุ์ :

นกตะกรุมเริ่มจับคู่ราวเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ในฤดูผสมพันธุ์จะมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปาก

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดลำตัวประมาณ 114 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560