Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดองค์การสวนสัตว์ ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ สำนักงานชั่วคราวบางโพ กรุงเทพมหานคร นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ขอปิดบริการสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
มาตรการองค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดให้สำนักงานส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีประธานคณะทำงานทั้งในส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ  ให้ติดตามและเฝ้าระวัง โดยให้รายงานสถานการณ์มายังสำนักงานส่วนกลางทุกวัน เพื่อองค์การสวนสัตว์ จะรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
สำหรับแนวทางที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการมาก่อนปิดบริการสวนสัตว์ คือ 
1.จัดให้มีระบบคัดกรอง ณ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู เช่น หากพบไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วน 
2.จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว
3.จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เช่น การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยวผ่านป้ายสื่อ และ เสียงตามสายภายในสวนสัตว์ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายนักท่องเที่ยว 
5.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เช่นส่วนจัดแสดงต่างๆ ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ เป็นต้น
6.แนะนำจุดพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
สำหรับการปิดสวนสัตว์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การสวนสัตว์ จะดำเนินการดูแลสถานที่และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วน รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพถือเป็นโอกาสที่ดี
t20200320092005_11702.jpg

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์