วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก สวนสัตว์สงขลา

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว บริเวณส่วนจัดแสดงเสือ ซึ่งมีกิจกรรมถาม - ตอบ ปัญหา ให้ความรู้และแจกของขวัญรางวัลมากมาย