ข่าวดี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิ์เพิ่ม รอบที่ 2 (5,000 สิทธิ์)

จากผลการประสบความสำเร็จที่มาแรงแห่งปี ด้วยนโยบายคืนความสุขให้ประชาชนจากภาครัฐ
ได้มอบสิทธิพิเศษการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบฟรีๆ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 15,000 สิทธิ์ (รอบที่ 1)
เต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเพิ่มสิทธิ์ในการท่องเที่ยวของชาวใต้ อีก 5,000 สิทธิ์ ในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายในปี 2562 นี้
และจากผลการดำเนินงาน ทำให้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 คงเหลือยอดบริการเพียง 3,000 สิทธิ์ เท่านั้น
และยังคงใช้ได้เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น