โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าประปา สำหรับท่องเที่ยวในสวนสัตว์สงขลา

การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา มอบสิทธิพิเศษแด่ท่านแล้ววันนี้ 
เพียงนำใบแจ้งค่าน้ำปะปา สาขาสงขลา มาแสดง รับส่วนลดทันที