สวนน้ำ

สวนน้ำสวนสัตว์สงขลา เป็นสวนน้ำ ที่บริหารงานโดย เอกชน ใช้ชื่อว่า Splash Mountain Sea View Water Park

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.

อัตราค่าบริการ และ รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ ที่ 

Facebook Page : Splash Mountain Sea View Water Park