สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา ครั้งที่ ๒

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา ครั้งที่ ๒ 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา ได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.sohgkhlazoo.zoothailand.org และเว็บไซด์องค์การสวนสัตว์สงขลา www.zoothailand.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประมูลราคา click
TOR click