งูปล้องทอง/Mangrove Snake (Boiga dendrophila melanota )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นงูบกที่มีความยาวมาก ลำตัวเป็นสามเหลี่ยมเล็กน้อย ตัวโต คางใหญ่ ขากรรไกรแข็งแรงมาก ขบกัดอะไรแล้วไม่ยอมปล่อย บางตัวดุเป็นพิเศษ พุ่งตัวฉกทีท่าน่ากลัวและฉกได้รวดเร็ว แต่พิษอ่อน กัดปวดบวมแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต ลำตัวมีสีดำสนิทสลับเหลืองเป็นระยะ ริมฝีปากถึงใต้คางสีเหลืองสด

ถิ่นอาศัย :

พบในมาเลเซีย สิงคโปร์ และบางส่วนของเกาะสุมาตรา ประเทศไทยมีชุกชุมในจังหวัดทางภาคใต้

อาหาร :

อาหารของงูปล้องทองได้แก่ หนู ปลา กิ้งก่า ลูกนก ไข่

พฤติกรรม :

ชอบขดตัวนอนตามคบไม้ โพรงไม้ชื้น ๆ ออกหากินเวลากลางคืน โดยเฉพาะพบชุกชุมตามป่าโกงกาง บางครั้งหากินบนต้นไม้เหมือนกัน กลางวันซึมเซา แต่กลางคืนปราดเปรียว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละ 4 - 15 ฟอง ระยะฟักไข่ 12 สัปดาห์ ลูกงูที่ออกมามีความยาวลำตัวประมาณ 35 - 43

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560